EN600 Multifunkcionalni univerzalni Vektorski regulator

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

                 

      

 

Uputstvo EN500 EN600 (Engleski) Manual v3.0

Uputstvo EN500 EN600 V2.0-A2 (Engleski)

EN500 Cerificate of Conformity NO-TB14078542

EN500 Certificate of Conformity NO-TB14078543

Jugoinspekt Potvrda o usaglašenosti

   

      

 

Opšte karakteristike

Modeli

Odgovarajučih kočioni otpornici

     
Ugradbene mere Dimenzije panela

Opis greški

     

              

  

 

Opšte karakteristike

Stavka Opis stavke
Ulaz Nominalni napon i učestanost monofazni 220V:  1 faza 220V,50HZ/60Hz
trofazni 380V:
     3 faze, 50Hz/60Hz
Dozvoljeni opseg napona

monofazni 220 V: 200 - 260V

trofazni     380V:  320 - 400V
Izlaz Napon 0 - 380V
Učestanost 0 - 600Hz
Preopterećenje

G tip: 150% nominalne struje u trajanju od 1 minut

P tip: 120% nominalne struje u trajanju od 1 minut
Upravljanje Način upravljanja

Vektorska kontrola, PG vektorska kontrola, V/F sa otvorenom petljom, kontrola obrtnog momenta, PG kontrola obrtnog momenta.

Preciznost brzine

± 0.5% nominalne sinhrone brzine (sa vektorskom kontrolom)

± 0.1% nominalne sinhrone brzine (sa PG vektorskom kontrolom)

± 1% nominalne sinhrone brzine (V/F kontrola)
Opseg regulacije brzine

1: 2000 (PG vektorska kontrola)

1:100 (vektorska kontrola)

1:50 (V/F kontrola)
Početni obrtni moment

1.0 Hz: 150% od nominalnog obrtnog momenta (V/F kontrola)

0.5 Hz: 150% od nominalnog obrtnog momenta (vektorska kontrola)

0 Hz: 180% od nominalnog obrtnog momenta (PG vektorska kontrola)
Fluktuacija brzine

± 0.3 nominalne sinhrone brzine (sa vektorskom kontrolom)

± 0.1 nominalne sinhrone brzine (sa PG vektorskom kontrolom)
Preciznost obrtnog momenta

± 10% od nominalnog obrtnog momenta (vektorska kontrola, kontrola obrtnog momenta) ± 5 % od nominalnog obrtnog momenta (PG vektorska kontrola, PG kontrola obrtnog momenta

Odziv obrtnog momenta

<=20ms (vektorska kontrola)

<= 10ms (PG vektorska kontrola
Preciznost
učestanosti

Digitalno podešavanje: max. učestanost ±0.01%.

Analogno podešavanje: max. učestanost ±0.5%

Rezolucija učestanosti

Analogno podešavanje

0.1% maksimalne učestanosti
Preciznost digitalnog podešavanja 0.01 Hz
Eksterni impulsi 0.1% od maksimalne učestanosti
Podrška obrtnom momentu

Automatska podrška obrtnom momentu manuelno povećavanje obrtnog momenta 0.1 - 12%

V/F kriva (dijagram) Podesite nominalnu učestanost u opsegu od 0 - 650Hz uz izabrani konstantni obrtni momenat, opadajući obrtni momenat 1, opadajući 2, opadajući 3, samo definisani obrtni momenat sa 5 vrsta V/F dijagrama

Kriva ubrzanja/ usporenja

Dva načina rada: Pravolinijsko ubrzanje/usporenje; S kriva ubrzanja/usporenja: 15 vrsta vremena ubrzanja/usporenja, vremenska jedinica (0.01s, 0,1s, 1s) do max. vremena od 1000minuta
Kočnica Energija kočnice

Kod trofaznog uređaja EN600 od 15kW i slabije sa ugrađenom kočnicom dodaje se otpornik samo između (+) i PB. Za snagu od 18,5kW i veće, moguće je dodati spolja kočionu jedinicu između (+) i (-) ili dodatnu kočionu jedinicu između (+) i PB.vKod niza EN500 se kočiona jedinica može spolja vezati između (+) i (-).

DC kočnica Start, stop kao opcija, radna učestanost 0 do 15Hz, radna struja 0 - 100% nominalne struje, vreme akcije 0 - 30s.
Pomak Opseg učestanosti pomaka: 0Hz do gornje granične učestanosti: podešavanje vremena ubrzanja/usporenja pomaka 0.1 - 6000 sekundi.
Kretanje sa više brzina Ostvaren ugrađenim PLC-om ili preko panela; sa 15 posebnih brzina, svaka sa svojim ubrzanjem / usporenjem; sa ugrađenim PLC-om zadržava stanje posle nestanka napajanja.
Ugrađeni PID kontroler Pogodan za pravljenje kontrolnih sistema sa zatvorenom spregom.
Način rada sa automatskom uštedom energije Automatski optimizuje V/f krivu radi uštede energije u zavisnosti od stanja opterećenja.
Automatska kontrola napona (AVR) Izlazni napon automatski drži konstantnim kad postoji fluktuacija u mreži napajanja.
Automatsko ograničenje struje Automatski ograničava struju u radnom modu da bi se izbeglo često gašenje usled prekostruja.
Modulacija nosioca Automatski moduliše noseći talas u zavisnosti od karakteristika opterećenja.
Praćenje brzine kod ponovljenog restarta Obezbeđuje meki start motora.
Radne
funkcije
Kanal u zavisnosti od tekuće komande U zavisnosti od tastature, kontrolnog panela i komunikacije može preklapati na razne načine
Kanal u zavisnosti od tekuće učestanosti Određuje glavni i pomoćne karakteristike da bi se podesila glavna učestanost i dobila fina kontrola. Može se odrediti digitalno, analogno, impulsno, širinski, preko komunikacija i drugog i može se preklopiti na razne načine u bilo kom trenutku.
Funkcija povezivanja Radni komandni kanal i kanal učestanosti se mogu povezati po želji i preklapati sinhrono.

Ulazno izlazne

karakteristike

Ulazni digitalni kanal Kanal 8 za univerzalni digitalni ulaz, max. učestanosti 1kHz. Kanal 1 se može koristiti kao impulsni ulazni kanal max. učestanosti 50kHz koji se može proširiti do kanala 14.
Analogni ulazni kanal Kanal 2 za analogni ulazni kanal, AI1 može biti sa izlazima od 4 - 20mA ili 0 - 10V, AI2 je diferencijalni ulazni sa opcijama 4 - 20mA ili -10 - +10V koji se može proširiti do kanala 4 analognog ulaza.
Impulsni izlazni kanal Kvadratni impuls od 0.1 - 20kHz za zadavanje učestanosti, izlazna učestanost i drugi fizički izlazi.
Analogni ulazni kanal Kanal 2 za analogni izlazni signal, AO1 može biti od 4 - 20mA ili 0 - 10 V, AO2 može biti 4 - 20 mA ili 0 - 10 V da bi se zadala učestanost, izlazna učestanost i drugi fizički izlazi koji se može proširiti do kanala 4 analognog izlaza.
Jedinstvene
funkcije
Brza strujna granica Postavlja struju regulatora na najvišu tačku da bi radio što stabilnije
Kontrola jednim impulsom Pogodno za radne uslove gde je potrebno regulisati pokretanje i zaustavljanje (start/stop) regulatora sa jednim tasterom, prvi pritiskanje znači pokretanje a sledeće zaustavljanje rada uređaja, a taj ciklus se ponavlja. Veoma jednostavan i pouzdan način rada.
Kontrola fiksne dužine Realizuje kontrolu fiksne dužine
Vremenska kontrola Vremenska kontrolna funkcija: opseg podešavanja vremena od 0.1 minut do 6500 minuta

Virtualni panel

Sa pet grupa virtuelnih ulaza/izlaza se može ostvariti jednostavna logička kontrola

Tastatura

Tasteri Mogu se prikazati parametri zadate učestanosti, izlazne učestanosti, izlaznog napona, izlazne struje
  Zaključavanje tastera Zaključava deo tastera ili sve tastere.
Zaštitne funkcije Ispitivanje motora na kratkom spoju, zaštita od gubitaka faze na ulazima/izlazima, zaštita od prekostruja, zaštita od prenapona, podnaponska zaštita, zaštita od pregrevanja, zaštita od preopterećenja, zaštita od podopterećenja, zaštita relea, zaštita panela i zaštita od zaustavljanja kad je uređaj bez napajanja.
Okruženje Mesto primene U prostorijama, bez direktnog sunca,  bez prašine, bez korozivnih gasova, bez zapaljivih gasova, bez vodene pare, bez kapanja slane i slatke vode itd.
Visina Ispod 1000 metara nadmorske visine (iznad 1000 smanjiti obim opterećenja, izlaznu struju smanjiti za oko 10% od nominalne za svaki 1000 metara nadmorske visine.)
Temperatura okoline -10°C do +40°C (za temperatura okoline između 40°C - 50°C smanjite obim rada i povećajte hladnjake)
Vlažnost Manja od 95% RH bez kondenzacije
Vibracije Manje od 5.9 m/s2 (0,6g)
Temperatura skladištenja -40°C - + 70°C
Struktura Stepen zaštite IP20
Način hlađenja Prisilno kruženje vazduha i prirodna disipacija toplote
Načini montaže Na zidu ili u elektroormaru

Back To Top

 

Raspoloživi modeli

NAPOMENA
Režim rada - G: Opšta namena  P: Pumpe i ventilatori
 

Oznaka

Izlazna struja(A)

Snaga (KW)

Napajanje

Izlaz

EN600-2S0015

7 1,5 220VAC 3x220VAC

EN600-2S0022

10 2,2 220VAC 3x220VAC

EN600-2S0037

15 3,7 220VAC 3x220VAC

EN600-4T0015G/0022P

3,7/5 1,5 / 2,2 3x380VAC 3x380VAC

EN600-4T0022G/0037P

5/8,5 2,2/3,7 3x380VAC 3x380VAC

EN600-4T0055G/0075P

13/17 5,5/7,5 3x380VAC 3x380VAC

EN600-4T0075G/0110P

17/25 7,5/11 3x380VAC 3x380VAC

EN600-4T0110G/0150P

25/33 11/15 3x380VAC 3x380VAC
EN600-4T0220G/0300P 45/60 22/30 3x380VAC 3x380VAC
EN600-4T0300G/0370P 60/75 30/37 3x380VAC 3x380VAC
EN600-4T0370G/0450P 75/91 37/45 3x380VAC 3x380VAC

Gore ▲

 

Ugradbene mere

Slika A

Slika B

 

Tip regulatora

H

H1

W

W1

W2

D

N1

N2 

M1

M2

Slika

mm 

EN500-4T0750G/0900P

570 

546 

340 

237 

-- 

320 

-- 

-- 

Φ12 

Φ18 

A

EN500-4T0900G/1100P 

EN500-4T1100G/1320P

650

628

400

297

--

340

--

--

Φ12

Φ18

EN500-4T1320G/1600P

EN500-4T1600G/2000P

980

953

480

370

--

400

Φ38

Φ19

Φ9

Φ18

EN500-4T2000G/2200P

1030

1003

500

370

--

400

Φ38

Φ19

Φ

Φ18

EN500-4T2200G/2500P

EN500-4T2500G/2800P

1368

1322

700

500

440

430

Φ52

Φ19

Φ12

Φ22

B

EN500-4T2800G/3150P

Gore ▲

   

Dimenzije panela

Gore ▲

  

Tipovi grešaka i način otklanjanja

Kod

Tip greške

Mogući razlog

Način otklanjanja

E-01

Prekoraćenje struje

kod ubrzanja

Vreme ubrzanja prekratko

Produžiti vreme ubrzanja

Neodgovarajuća V/F kriva

Podesite V/F krivu ručnim podešavanjem momenta, ili podesite automatsko određivanje momenta

 Restart motora

Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom 

 Nizak napon napajanja

Proverite ulazni napon

 Mala snaga regulatora

Uzmite regulator sa većom snagom

E-02

Prekoraćenje struje

kod usporenja

Vreme usporenja prekratko

Produžiti vreme usporenja

Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije

Povećajte snagu kočenja dodavanjem odvoženjem energije na kočioni podsklop

 Mala snaga regulatora

Uzmite regulator sa većom snagom

E-03

Prekoraćenje struje

kod konstantne brzine

Iznenadna promena opterećenja ili neki
neželjena pojava

Proverite prekid ili smanjite opterećenje

Prekratko vreme ubrzanja/usporenja

Produžite vreme ubrzanja/usporenja

Nizak napon napajanja

Proverite ulazno napajanje

Mala snaga regulatora

Uzmite regulator odgovarajuće snage

E-04

Prenapon

kod ubrzanja

Neodgovarajući ulazni napon

Proverite napajanje

Vreme ubrzanja prekratko

Produžiti vreme ubrzanja

Restart motora

Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom 

E-05

Prenapon

kod usporenja

Vreme usporenja prekratko

Produžiti vreme usporenja

Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije

Povećajte snagu kočenja dodavanjem odvoženjem energije na kočioni podsklop

E-06

Prenapon kod konstantne brzine

Neodgovarajući ulazni napon

Proverite napajanje

Vreme brzanja/usporenja prekratko

Produžiti vreme ubrzanja/usporenja

Abnormalna promena ulaznog napona

Montirajte kompenzacione članove

Preveliki moment inercije opterećenja

Koristite podsklop za potrošnju viška energie

E-07

Prenapon internog napajanja regulatora

Previsok ulazni napon

Proverite napajanje ili potražite servis elektro distrbucije

E-08

Nizak ulazni
napon u radu

Prenizak ulazni napon

Proverite ulazni napon

E-09

Preopterećenje regulatora

Vreme brzanja/usporenja prekratko

Produžiti vreme ubrzanja/usporenja

DC kočenje preveliko

Smanji DC struju kočenja, ili produži vreme kočenja

Neodgovarajuća V/F kriva

Podesit V/F krivu i momenat

Restart motora

Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom

Prenizak napon napajanja

Proverite napon napajanja

Opterećenje preveliko

Uzmite regulator veće snage

E-10

Preopterećenje

motora

Neodgovarajuća V/F kriva

Podesit V/F krivu i momenat

Prenizak napon napajanja

Proverite napon napajanja

Motor radi na maloj brzini sa prevelikim opterećenjem

Potrebno je izabrati motor koji može dugo da radi na maloj brzini

Neodgovarajuće podešavanje parametra preopterećenja

Proverite i ponovo podesite parametar preopterećenja

Motor se blokira ili se opterećenje menja suviše brzo ili iznenada

Proverite opterećenje

E-11

Podopterećenje
motora

Operativna struja pretvarača manja od praga podopterećenje

Proveri di li  su parametari F19.08 i F19.09 dobro podešeni

Motor je bez opterećenja

Proverite vezu motora sa sistemom

E-12

Nisu pristune sve 3 faze

Ulazno trofazno napajanje neispravno

Proverite da li su sve tri faze prisutne

Neispravan modul napajanja regulatora

Pozovite servis

Neispravnost komandnog modula

Pozovite servis

E-13

Nedostatak izlazne faze

Neispravan kabl od regulatora do motora

Proverite kabl

Kad motor radi trofazni izlaz neuravnotežen

Proverite namotaje motora

Neispravan modul napajanja regulatora

Pozovite servis

Neispravnost komandnog modula

Pozovite servis

E-14

Modul zaštite regulatora

Tranzijentna prekostruja regulatora

Kao kod kontra mera za prekoračenje struje

Kratak spoj između faza, prema zemlji, ili su izlazne tri faze u kratkom spoju

Ponovo proverite pžičenje

Blokirana ventilacija ili kvar ventilatora

Obezbediti ventilaciju, zamentit ventilator

Blokirana ventilacija ili kvar ventilatora

Snizite temperaturu okoline, proverite ventilaciju

Neželjeni strujni talas uzrokovan nestankom nestanko mfaze i sl.

Ponovo proverite pžičenje

Pomoćno napajanje u kvaru i nedostaje pobudni napon

Pozovite servisera

Neodgovarajuća kontrolna ploča

Pozovite servisera

E-15

Kratak spoj sa uzemljenjem u toku rada

Kratki spoj motora prema uzemljenji

Zamenite kabl ili motor

E-16

Kratak spoj sa uzemljenjem po dolasku napajanja

Kratki spoj motora prema uzemljenji

Zamenite kabl ili motor

E-17

Pregrevanje invertora

Blokada ventilacionog kanala

Očistite ili popravite ventilacioni kanal

 

Temperatura ambijenta previsoka

Poboljšajte ventilaciju

Neispravan ventilator

Zamenite ventilator

Kontak spoljnjeg signala greška zatvoren

uklonite kontakt greške

E-18

Kvar spoljnjeg uređaja

STOP Koristiti taster Sve Stop
RESET kad se ne koristi tastatura

Vidi načine rada

STOP Koristiti taster Sve Stop
RESET u uslovima zagušenja

Zadati pravilne parametre rada

Zatvoren sve stop priključak usled eksternog kvara

Otvoriti priključak posle otklanjanja greške

E-19

Kvar kola strujne greške

Labave veze spoljnih priključaka

Proveri spojeve i žice

Oštećeno pomoćno napajanje

Potražite servis

Hall komponenta oštećena

Potražite servis

Neodgovarajuče pojačavačko kolo

Potražite servis

E-20

Spoljnje smetnje

Prevelike spoljnje smetnje

Pritisnite "STOP/RESET" taster za reset ili dodajte spoljnji filter na strani napajanja

E-21

Spoljnje smetnje

Prevelike spoljnje smetnje

Isključite uređaj iz napajanja i ponovo uključite, Ako se greška ponovo javi pozovite servis

E-22

PID parametri izgubljeni

PID podešavanje nij e korektno

Resetujte parametre

Spoljnja jedinica isključena

Proverite spoljnje ožičenje

Kontrolna ploča neispravna

Potražite servis

E-23

PID nema
povratne spreg
e

PID povratna sprega izgubljena podešavanja

Resetujte odgovarajuće parametre

Izgubljen signal povratne sprege

Proverite ožičenje povratne sprege

Kontrolna ploča neispravna

Potražite servis

E-24

PID greška
abnormalna vrednost

Neodgovarajuće podešavanje

Resetujte parametre

E-25

Zaštita
Start priključka

Komandni priključak  radi kada je napajanja uključeno

Proverite stanje spoljnjeg ulaza

E-26

Komunikaciona greška

Neodgovarajuča brzina u Baudima

Podesiti broj Bauda

Greška serijskog porta

STOP, Taster RESET za reset, Potražite servis

Upozorenje o otkazu postavljen nepropisno

Promeni F05.04, F05.05

Glavni uređaj ne radi

Proveri uređaj i ožičenje

E-27

Rezervisano

E-28

Rezervisano

E-29

Rezervisano

E-30

E2 PROM
čita i upisuje pogrešno

Pogrešno učitava ili piša zadate parametre

Reset by pressing “STOP/RESET”,
Potražite servis

E-31

Prekid čitanja temperature

Neispravan temperaturni senzor

Potražite servis

Kolo za čitanje temperature neispravno

Potražite servis

E-32

Greška self-tunig-a

Neispravno uneti parametri motora

Unesite odgovarajuće parameter prema tablici na motoru

E-33

Greška kontaktora

Neispravna ploča napajanja

Potražite servis

Neispravan kontaktor

Zamenite kontaktor

E-34

Greška 1

Ispravljanje grešaka kod proizvođača

 

E-35

Greška 2

Ispravljanje grešaka kod proizvođača

 

E-36

Pregrevanje kondenzatora

Slabo hlađenje okoline

Poboljšati odvođenje temperature u okolinu

E-37

do
E-50

Rezervisano

A-51

Glavni i pomoćni frekvencijski kanal isključivanje alarma

Greška u podešavanju parametara

F01.00 i F01.03 ne može biti postavljen na istom kanalu (osim enkodera na 9. terminalu)

A-52

Funkcija isključivo za alarma

Funkcija priključka postavljena više puta

Proverite postavke funkcije terminala

Gore