Frekventni regulatori serije EDS-V300

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

                

Opšte karakteristike

Modeli

Odgovarajučih kočioni otpornici

Ugradbene mere

Dimenzije panela

Opis greški

 

Uputstvo (Engleski)  

              


 

Opšte karakteristike
Stavka Opis
Ulaz Nominalni napon/učestanost 3 x 380V, 50/60Hz
Dozvoljeni opseg napajanja 3 x 320~460V
Izlaz Napon 3x380V
Učestanost od 0Hz do 400Hz
Preopterećenje 150% od nominalne struje 1 min.

200% od nominalne struje 0.5s

Upravljačke
performanse
Kontrolni mod Strujni vektorski, otvorena petlja V/F kontrola
Opseg brzine 1 : 100
Početni obrtni moment 150% nominalnog momenta na 0.5Hz
Preciznost stabilne brzine ≤±0.5% od nominalne sinhrone brzine
Tačnost učestanosti

Digitalno   max. učestanost x ± 0.01%

Analogno max. učestanost x ± 0.2%

Rezolucija
učestanosti
Analogno 0.1% od max. učestanosti
Digitalno 0.01 Hz na < 100Hz, 0.1Hz na > 100Hz
Spoljnji impuls 0.5% od max. učestanosti
Povećanje obrtnog momenta Automatsko/Manuelno od 0.1% do 20.0%
V/F karakteristika Zadavanje nominalne učestanosti u opsegu 5~400Hz, Izbor konstantnog momenta, Opadajući moment 1, Opadajući moment 2, Opadajući moment 3. Ukupno 4 vrste krivih.
Dijagram ubrzanja/Usporenja 2 moda. Prava linija ubrzanja/usporenja i S kriva istih. 7 vremena ubrzanja/usporenja max. 6000 min.
Kočnice Otpor Spoljašni kočioni otprnik
  DC kočnica Opciono start i stop učestanost 0~15Hz, naponska 0~15%, vremenska 0~20.0s
Pomak JOG učestanosti : 0.5~50.00Hz, zadavanje vremena ubrzanja/usporenja 0,1~60.0
Rad sa više brzina Ostvaren interlnim PLC-om ili preko kontrolnih priključaka
Interni PID kontroler Pogodan za izradu sistema sa zatvorenom spregom
Rad sa automatskom štednjom energije Optimizovana V/F kriva automatski prilagođena opterećenju, da bi se realizovala štednja energije
Automatska regulacija napona AVR Održava konstantni izlazni napon, ukoliko napon napajanja varira
Automatsko ograničenje struje Automatsko ograničavanje struje da bi se izbegla česta prekoračenja koja uzrokuju otkaz
Radne Funkcije Izbora načina komandovanja Sa tastature, preko priključaka, preko serijskog porta
Izbor načina zadavanje učestanosti Digitalno, analogno, impulsno, preko serijskog porta, kombinovano. Preklapanje moguće u svako doba.
Impulsni izlaz Kvadratni impulsi 0~20KHz
Analogni izlaz AO može biti 4~20mA ili 0~10V, A02 je 0~10V
Tastatura LED displej Prikazuje zadatu učestanost, izlaznu učestanost, izlazni napon, izlaznu struju i td. ukuno 20 vrsta parametara
Blokiranje tastera Blokira pojedine ili sve tastere (analogni potenciometar se ne može blokirati).
Zaštitne funkcije Prekostrujna , prenaponska, podnaponska, preoterećenje, temperaturna, kao i zaštita od nestanka faze.
Ambijent Radni ambijent Unutra, bez direktnog izlaganja suncu, bez prašine, bez korozivnih i zapaljivih gasova, bez ulja, magle, pare, vodenih kapi i sl.
Nadmorska visina Niže od 1000m
Temperatura ambijenta -10~+40oC
Relativna vlažnost Manja od 95%RH, bez kondenzacije
Vibracije Manje od 5.9 m/s2 (0.6g)
Temperatura skladištenja -40~+70oC
Konfiguracija Stepen zaštite IP20
Hlađenje Ventilatorom sa automatskom kontrolom temperature
Način montaže Na zid, u orman.
Gore ▲
                                                    

Raspoloživi modeli

Oznaka

Snaga

Napajanje

Izlaz

EDS-V300 2S0007 0,75 KW 220 VAC 3 x 220 VAC
EDS-V300 2S0015 1,5 KW
EDS-V300 2S0022 2,2 KW
EDS-V300 – 4T0015 1,5 KW 3 x 320-460 VAC 3 x 380 VAC
EDS-V300 – 4T0022 2,2 KW

EDS-V300 – 4T0037

3,7 KW

EDS-V300 – 4T0055

5,5 KW

EDS-V300 – 4T0075 7,5 KW

EDS-V300 – 4T0110

11 KW

EDS-V300 – 4T0150 15 KW
EDS-V300 – 4T0185 18,5 KW
EDS-V300 – 4T0220 22 KW
EDS-V300 – 4T0300 30 KW
EDS-V300 – 4T0370 37 KW

Opciono RS485 MODBUS komunikcija

Gore ▲

  

Odgovarajuči kočioni otpornici
Model

Ugrađena kočiona jedinica

Ugrađen otpornik  Spoljnji otpornik 

EDS-V300 2S0004

Ne  Ne >= 150 Ω 200 W
EDS-V3002S0007 Ne  Ne >= 100 Ω 250 W

EDS-V3002S0015

Ne  Ne >= 70 Ω 400 W

EDS-V3002S0022

Ne  Ne >= 50 Ω 600 W

EDS-V3002S0037

Ne  Ne >= 30 Ω 1000 W

EDS-V300 – 4T0007

Da  Ne >= 300 Ω 200 W

EDS-V300 – 4T0015

Da  Ne >= 300 Ω 200 W

EDS-V300 – 4T0022

Da  Ne >= 300 Ω 200 W

EDS-V300 – 4T0037

Da  Ne >= 125 Ω 400 W

EDS-V300 – 4T0055

Da  Ne >= 80 Ω 650 W
EDS-V300 – 4T0075 Da  Ne >= 80 Ω 650 W
EDS-V300 – 4T0110 Da  Ne >= 50 Ω 1000 W
EDS-V300 – 4T0150 Da  Ne >= 40 Ω 1000 W

Pogledajte spisak rasploživih modela kočionih otpornika sa cenama

Gore ▲

 

Ugradbene mere
Slika A Slika B
 
Slika C
 

Tip

A(mm)

B(mm)

W(mm)

H(mm) D(mm) D1(mm)

Otvor zapričvršćenje (mm)

Slika

EDS-V3002S0004

110

160

125 170 123.2 135.5

A

EDS-V300 2S000
EDS-V300 2S0015
EDS-V300 – 4T0007
EDS-V300 – 4T0015 
EDS-V3002S0022  140 215 155 230 155 164 5
EDS-V3002S0037 
EDS-V300 – 4T0022
EDS-V300 – 4T0037 
EDS-V300 – 4T0055 
EDS-V300 – 4T0075  185 275 200 290 178 187 6
EDS-V300 – 4T0110
EDS-V300 – 4T0150 135 330 218 345 210 221 7 C
EDS-V300 – 4T0185 180 410 260 430 252 261 9
EDS-V300 – 4T0220
EDS-V300 – 4T0300 200 485 280 505 252 261 9
EDS-V300 – 4T0370
EDS-V300 – 4T0450 200  515 300 535 252 261 9
EDS-V300 – 4T0550 250 620 370 645 258 267 12
Gore ▲

 

Dimenzije panela
Gore ▲

 

Tipovi grešaka i način otklanjanja

Kod Tip greške Mogući razlog Način otklanjanja
E001 Prekoraćenje struje kod ubrzanja Vreme ubrzanja prekratko Produžiti vreme ubrzanja
Neodgovarajuća V/F kriva Podesite V/F krivu ručnim podešavanjem momenta, ili podesite automatsko određivanje momenta
 Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom 
 Nizak napon napajanja Proverite ulazni napon
 Mala snaga regulatora Uzmite regulator sa većom snagom
E002 Prekoraćenje struje kod usporenja Vreme usporenja prekratko Produžiti vreme usporenja
Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije Povećajte snagu kočenja dodavanjem odvoženjem energije na kočioni podsklop
 Mala snaga regulatora Uzmite regulator sa većom snagom
E003 Prekoraćenje struje kod konstantne brzine Iznenadna promena opterećenja ili neki
neželjena pojava
Proverite prekid ili smanjite opterećenje
Prekratko vreme ubrzanja/usporenja Produžite vreme ubrzanja/usporenja
Nizak napon napajanja Proverite ulazno napajanje
Mala snaga regulatora Uzmite regulator odgovarajuće snage
E004 Prenapon kod ubrzanja Neodgovarajući ulazni napon Proverite napajanje
Vreme ubrzanja prekratko Produžiti vreme ubrzanja
Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom 
E005 Prenapon kod usporenja Vreme usporenja prekratko Produžiti vreme usporenja
Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije Povećajte snagu kočenja dodavanjem odvoženjem energije na kočioni podsklop
E006 Prenapon kod konstantne brzine Neodgovarajući ulazni napon Proverite napajanje
Vreme brzanja/usporenja prekratko Produžiti vreme ubrzanja/usporenja
Abnormalna promena ulaznog napona Montirajte kompenzacione članove
Preveliki moment inercije opterećenja Koristite podsklop za potrošnju viška energie
E007

Prenapon internog napajanja regulatora

Previsok ulazni napon Proverite napajanje ili potražite servis elektro distrbucije
E008 Preopterećenje regulatora Vreme brzanja/usporenja prekratko Produžiti vreme ubrzanja/usporenja
DC kočenje preveliko Smanji DC struju kočenja, ili produži vreme kočenja
Neodgovarajuća V/F kriva Podesit V/F krivu i momenat
Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom  
Prenizak napon napajanja Proverite napon napajanja
Opterećenje preveliko Uzmite regulator veće snage
E009 Preopterećenje motora Neodgovarajuća V/F kriva Podesit V/F krivu i momenat
Prenizak napon napajanja Proverite napon napajanja
Motor radi na maloj brzini sa prevelikim opterećenjem Potrebno je izabrati motor koji može dugo da
radi na maloj brzini
Neodgovarajuće podešavanje parametra preopterećenja Proverite i ponovo podesite parametar preopterećenja
Motor se blokira ili se opterećenje menja suviše brzo ili iznenada Proverite opterećenje
E010

Pregrevanje regulatora

Blokiran protok vazduha za hladjenje regulatora Očistiti pristup vazduhu ili poboljšati ventilaciju
Prevelika temperatura ambijenta Poboljšajte ventilaciju, snizite noseću učestanost
Kvar ventilatora Zamenite ventilator
E011 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E012 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E013 Modul zaštite regulatora Tranzijentna prekostruja regulatora Kao kod kontra mera za prekoračenje struje
Kratak spoj između faza, prema zemlji, ili su izlazne tri faze u kratkom spoju Ponovo proverite pžičenje
Blokirana ventilacija ili kvar ventilatora Obezbediti ventilaciju, zamentit ventilator
Blokirana ventilacija ili kvar ventilatora Snizite temperaturu okoline, proverite ventilaciju
Neželjeni strujni talas uzrokovan nestankom nestanko mfaze i sl. Ponovo proverite pžičenje
Pomoćno napajanje u kvaru i nedostaje pobudni napon Pozovite servisera
Neodgovarajuća kontrolna ploča Pozovite servisera
E014

Kvar spoljnjeg uređaja

STOP Koristiti taster Sve Stop
RESET kad se ne koristi tastatura
Vidi načine rada
STOP Koristiti taster Sve Stop
RESET u uslovima zagušenja
Zadati pravilne parametre rada
Zatvoren sve stop priključak usled eksternog kvara Otvoriti priključak posle otklanjanja greške
E015 Kolo strujne greške Labave veze Proveri i spoj žice
Oštećeno pomoćno napajanje Potražite servis
Hall komponenta oštećena Potražite servis
Neodgovarajuče pojačavačko kolo Potražite servis
E016 RS485 komunikaciona greška Neodgovarajučabrzina u Baudima Podesiti broj Bauda
Greška serijskog porta STOP, Taster RESET za reset, Potražite servis
Upozorenje o otkazu postavljen nepropisno Promeni F2.16, F2.17
Glavni uređaj ne radi Proveri uređaj i ožičenje
E017 Pekostrujna Neodgovarajuće napajanje regulatora Obezbedite odgovarajuće napajanje za regulator
E018 Prenapon Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije Ugraditi spoljnju kočionu jedinicu ili odgovarajući kočioni otpornik
E019

Greška niskog napoana

Nizak ulazni napon Proverite ulazni napon
E020 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E021 Greška se ne može poništiti
ili je nisravna kontrolna ploča regulatora
Neispravan regulator Pozovite servis
E022 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E023 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
P.OFF DC bus podnapon Prenizak napon napajanja Proveriti ulazno napajanje
Gore