Frekventni regulatori serije EDS-2000

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

                

Opšte karakteristike Modeli
Ugradbene mere Dimenzije panela
Uputstvo (Engleski) Opis greški

                

 

Opšte karakteristike
Stavka Opis
Ulaz Nominalni napon/učestanost 3 x 380V, 50/60Hz
Dozvoljeni opseg napajanja 3 x 320~460V
Izlaz Napon 0~380V
Učestanost od 0Hz do 400Hz
Preopterećenje G tip : 150% od nominalne struje 1 min.

          200% od nominalne struje 0.5s

P tip : 3.7~132KW 120% od nominalne struje 1 min.
          160KW 120% od nominalne struje 1 min.
Upravljačke
performanse
Kontrolni mod Vektorska SVPWM, V/F kontrola
Opseg brzine 1 : 100
Početni obrtni moment 150% nominalnog momenta na malim učestanostima
Preciznost stabilne brzine ≤±0.5% od nominalne sinhrone brzine
Tačnost učestanosti

Digitalno   max. učestanost x ± 0.01%

Analogno max. učestanost x ± 0.2%

Rezolucija
učestanosti
Analogno 0.1% od max. učestanosti
Digitalno 0.01 Hz
Spoljnji impuls 0.5% od max. učestanosti
Povećanje obrtnog momenta Automatsko/Manuelno od 0.1% do 20.0%
V/F karakteristika Zadavanje nominalne učestanosti u opsegu 5~400Hz, Izbor konstantnog momenta, Opadajući moment 1, Opadajući moment 2, Opadajući moment 3. Ukupno 4 vrste krivih.
Dijagram ubrzanja/Usporenja 3 moda. Prava linija ubrzanja/usporenja, S kriva ubrzanja/usporenja i automatsko ubrzanje/usporenje.
Kočnice Otpor Spoljašni kočioni otprnik
  DC kočnica Opciono start i stop učestanost 0~15Hz, naponska 0~15%, vremenska 0~20s
Pomak JOG učestanosti : 0.5~50.00Hz,
zadavanje vremena ubrzanja/usporenja 0,1~60.0
Rad sa više brzina Ostvaren interlnim PLC-om ili preko kontrolnih priključaka
Interni PID kontroler Pogodan za izradu sistema sa zatvorenom spregom
Rad sa automatskom štednjom energije Optimizovana V/F kriva automatski prilagođena opterećenju, da bi se realizovala štednja energije
Automatska regulacija napona AVR Održava konstantni izlazni napon, ukoliko napon napajanja varira
Automatsko ograničenje struje Automatsko ograničavanje struje da bi se izbegla česta prekoračenja koja uzrokuju otkaz
Radne Funkcije Izbora načina komandovanja Sa tastature, preko priključaka, preko serijskog porta
Izbor načina zadavanje učestanosti Digitalno, analogno, impulsno, preko serijskog porta, kombinovano. Preklapanje moguće u svako doba.
Impulsni izlaz Kvadratni impulsi 0~20KHz
Analogni izlaz AO može biti 4~20mA ili 0~10V
Tastatura LED displej Prikazuje zadatu učestanost, izlaznu učestanost, izlazni napon, izlaznu struju i td. ukuno 20 vrsta parametara
Blokiranje tastera Blokira pojedine ili sve tastere (analogni potenciometar se ne može blokirati).
Zaštitne funkcije Prekostrujna , prenaponska, podnaponska, preoterećenje, temperaturna, kao i zaštita od nestanka faze.
Ambijent Radni ambijent Unutra, bez direktnog izlaganja suncu, bez prašine, bez korozivnih i zapaljivih gasova, bez ulja, magle, pare, vodenih kapi i sl.
Nadmorska visina Niže od 1000m
Temperatura ambijenta -10~+40oC
Relativna vlažnost Manja od 95%RH, bez kondenzacije
Vibracije Manje od 5.9 m/s2 (0.6g)
Temperatura skladištenja -40~+70oC
Konfiguracija Stepen zaštite IP20
Hlađenje Ventilatorom sa automatskom kontrolom temperature
Način montaže Na zid, u orman.
Gore ▲
                                                    

Raspoloživi modeli

Oznaka

Struja (A)

Snaga (KW)

Napajanje

Izlaz

EDS 2000-4T0750G/0900P

150/176

75/90

3 x 320-460 VAC 3 x 380 VAC
EDS 2000-4T0900G/1100P 176/210

90/110

Opciono RS485 MODBUS komunikcija

Gore ▲

                                 

Ugradbene mere
Slika A. Slika B. 
   
Slika C. Slika D.
   
Model

A

(mm)

B

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

D
(mm)
D1
(mm)

Otvor zapričvršćenje

(mm)

Slika

EDS 2000-4T0022G/0037P

140 

215

155

230 155 164

A

EDS 2000-4T0037G/0055P
EDS 2000-4T0055G/0075P 185  275 200  290 178 187 6
EDS 2000-4T0075G/0110P
EDS 2000-4T0110G/0150P  140 350 230 370 212 223 7 B
EDS 2000-4T0150G/0850P  
EDS 2000-4T0185G/0220P 180  440 260 460 252 261 9
EDS 2000-4T0220G/0300P
EDS 2000-4T0300G/0370P 200 515 300 535 252 261
EDS 2000-4T0370G/0450P
EDS 2000-4T0450G/0550P  250 620 370 645 258 267 12
EDS 2000-4T0550G/0750P
EDS 2000-4T0750G/0900P
EDS 2000-4T0900G/1100P  300 650 480 680 360 369
EDS 2000-4T1100G/1320P  400 720 480 750 372 381
EDS 2000-4T1320G/1600P 
EDS 2000-4T1600G/2000P  -- -- 600 1500 500 -- C
Gore ▲

 

Dimenzije panela
Gore ▲

 

Tipovi grešaka i način otklanjanja

Kod Tip greške Mogući razlog Način otklanjanja
E001 Prekoraćenje struje kod ubrzanja Vreme ubrzanja prekratko Produžiti vreme ubrzanja
Neodgovarajuća V/F kriva Podesite V/F krivu ručnim podešavanjem momenta, ili podesite automatsko određivanje momenta
 Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom 
 Nizak napon napajanja Proverite ulazni napon
 Mala snaga regulatora Uzmite regulator sa većom snagom
E002 Prekoraćenje struje kod usporenja Vreme usporenja prekratko Produžiti vreme usporenja
Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije Povećajte snagu kočenja dodavanjem odvoženjem energije na kočioni podsklop
 Mala snaga regulatora Uzmite regulator sa većom snagom
E003 Prekoraćenje struje kod konstantne brzine Iznenadna promena opterećenja ili neki
neželjena pojava
Proverite prekid ili smanjite opterećenje
Prekratko vreme ubrzanja/usporenja Produžite vreme ubrzanja/usporenja
Nizak napon napajanja Proverite ulazno napajanje
Mala snaga regulatora Uzmite regulator odgovarajuće snage
E004 Prenapon kod ubrzanja Neodgovarajući ulazni napon Proverite napajanje
Vreme ubrzanja prekratko Produžiti vreme ubrzanja
Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom 
E005 Prenapon kod usporenja Vreme usporenja prekratko Produžiti vreme usporenja
Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije Povećajte snagu kočenja dodavanjem odvoženjem energije na kočioni podsklop
E006 Prenapon kod konstantne brzine Neodgovarajući ulazni napon Proverite napajanje
Vreme brzanja/usporenja prekratko Produžiti vreme ubrzanja/usporenja
Abnormalna promena ulaznog napona Montirajte kompenzacione članove
Preveliki moment inercije opterećenja Koristite podsklop za potrošnju viška energie
E007

Prenapon internog napajanja regulatora

Previsok ulazni napon Proverite napajanje ili potražite servis elektro distrbucije
E008 Preopterećenje regulatora Vreme brzanja/usporenja prekratko Produžiti vreme ubrzanja/usporenja
DC kočenje preveliko Smanji DC struju kočenja, ili produži vreme kočenja
Neodgovarajuća V/F kriva Podesit V/F krivu i momenat
Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom  
Prenizak napon napajanja Proverite napon napajanja
Opterećenje preveliko Uzmite regulator veće snage
E009 Preopterećenje motora Neodgovarajuća V/F kriva Podesit V/F krivu i momenat
Prenizak napon napajanja Proverite napon napajanja
Motor radi na maloj brzini sa prevelikim opterećenjem Potrebno je izabrati motor koji može dugo da
radi na maloj brzini
Neodgovarajuće podešavanje parametra preopterećenja Proverite i ponovo podesite parametar preopterećenja
Motor se blokira ili se opterećenje menja suviše brzo ili iznenada Proverite opterećenje
E010

Pregrevanje regulatora

Blokiran protok vazduha za hladjenje regulatora Očistiti pristup vazduhu ili poboljšati ventilaciju
Prevelika temperatura ambijenta Poboljšajte ventilaciju, snizite noseću učestanost
Kvar ventilatora Zamenite ventilator
E011 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E012 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E013 Modul zaštite regulatora Tranzijentna prekostruja regulatora Kao kod kontra mera za prekoračenje struje
Kratak spoj između faza, prema zemlji, ili su izlazne tri faze u kratkom spoju Ponovo proverite pžičenje
Blokirana ventilacija ili kvar ventilatora Obezbediti ventilaciju, zamentit ventilator
Blokirana ventilacija ili kvar ventilatora Snizite temperaturu okoline, proverite ventilaciju
Neželjeni strujni talas uzrokovan nestankom nestanko mfaze i sl. Ponovo proverite pžičenje
Pomoćno napajanje u kvaru i nedostaje pobudni napon Pozovite servisera
Neodgovarajuća kontrolna ploča Pozovite servisera
E014

Kvar spoljnjeg uređaja

STOP Koristiti taster Sve Stop
RESET kad se ne koristi tastatura
Vidi načine rada
STOP Koristiti taster Sve Stop
RESET u uslovima zagušenja
Zadati pravilne parametre rada
Zatvoren sve stop priključak usled eksternog kvara Otvoriti priključak posle otklanjanja greške
E015 Kolo strujne greške Labave veze Proveri i spoj žice
Oštećeno pomoćno napajanje Potražite servis
Hall komponenta oštećena Potražite servis
Neodgovarajuče pojačavačko kolo Potražite servis
E016 RS485 komunikaciona greška Neodgovarajučabrzina u Baudima Podesiti broj Bauda
Greška serijskog porta STOP, Taster RESET za reset, Potražite servis
Upozorenje o otkazu postavljen nepropisno Promeni F2.16, F2.17
Glavni uređaj ne radi Proveri uređaj i ožičenje
E017 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E018 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E019

Greška niskog napoana

Nizak ulazni napon Proverite ulazni napon
E020 Sistemski kvar Ozbiljni poremećaj STOP, Reset tasterom RESET ili dodaj mrežni filter na ulaznom napajanju
Glavni kontrolni DSP čita i zapisuje pogrešno Reset tasterom, potražiti servis
E021 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E022 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E023 E²PROM čita i zapisuje pogrešno MistakeDolazi do stvaranja greške u postupku čitanja i upisa parametara Reset tasterom STOP/RESET, Potražite servis
P.OFF Prenizak napon Prenizak napon napajanja Proveriti ulazni napon
Gore