Frekventni regulatori serije EDS-800

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

                              

Opšte karakteristike

Modeli

Ugradbene mere

Dimenzije panela

Moguće greške

Uputstvo (Engleski)

  

 

Opšte karakteristike

Stavka

Opis

Ulaz

Nominalni napon/učestanost

Trofazni model:3 x 380V, 50/60Hz Monofazni model:220V, 50/60Hz

Dozvoljeni opseg napajanja

Trofazni model:3 x 320~460V, Monofazni model:200~260V

Izlaz

Napon

400V tip: 0~380V; 200V tip : 0~220V

Učestanost

od 0Hz do 400Hz

Preopterećenje

150% od nominalne struje 1 min.

200% od nominalne struje 0.5s

Upravljačke
performanse

Kontrolni mod

SVPWM konstantni napon, V/F kontrola

Opseg brzine

1 : 100

Početni obrtni moment

100% nominalnog momenta na malim učestanostima

Preciznost stabilne brzine

≤±0.5% od nominalne sinhrone brzine

Tačnost učestanosti

Digitalno   max. učestanost x ± 0.01%

Analogno max. učestanost x ± 0.2%

Rezolucija
učestanosti

Analogno

0.1% od max. učestanosti

Digitalno

0.01 Hz

Spoljnji impuls

0.5% od max. učestanosti

Povećanje obrtnog momenta

Automatsko/Manuelno od 0.1% do 20.0%

V/F karakteristika

Zadavanje nominalne učestanosti u opsegu 5~400Hz, Izbor konstantnog momenta, Opadajući moment 1, Opadajući moment 2, Opadajući moment 3. Ukupno 4 vrste krivih.

Dijagram ubrzanja/Usporenja

2 moda. Prava linija ubrzanja/usporenja i S kriva istih. 7 vremena ubrzanja/usporenja max. 6000 min.

Kočnice

Otpor

Spoljašni kočioni otprnik

DC kočnica

Opciono start i stop učestanost 0~15Hz, naponska 0~15%, vremenska 0~20s

Pomak

JOG učestanosti : 0.5~50.00Hz, zadavanje vremena ubrzanja/usporenja 0,1~60.0

Rad sa više brzina

Ostvaren interlnim PLC-om ili preko kontrolnih priključaka

Interni PID kontroler

Pogodan za izradu sistema sa zatvorenom spregom

Rad sa automatskom štednjom energije

Optimizovana V/F kriva automatski prilagođena opterećenju, da bi se realizovala štednja energije

Automatska regulacija napona AVR

Održava konstantni izlazni napon, ukoliko napon napajanja varira

Automatsko ograničenje struje

Automatsko ograničavanje struje da bi se izbegla česta prekoračenja koja uzrokuju otkaz

  Funkcije

Izbora načina komandovanja

Sa tastature, preko priključaka, preko serijskog porta

Izbor načina zadavanje učestanosti

Digitalno, analogno, impulsno, preko serijskog porta, kombinovano. Preklapanje moguće u svako doba.

Impulsni izlaz

Kvadratni impulsi 0~20KHz

Analogni izlaz

AO može biti 4~20mA ili 0~10V

Tastatura

LED displej

Prikazuje zadatu učestanost, izlaznu učestanost, izlazni napon, izlaznu struju i td. ukuno 20 vrsta parametara

Blokiranje tastera

Blokira pojedine ili sve tastere (analogni potenciometar se ne može blokirati).

Zaštitne funkcije

Prekostrujna , prenaponska, podnaponska, preoterećenje, temperaturna, kao i zaštita od nestanka faze.

Ambijent

Radni ambijent

Unutra, bez direktnog izlaganja suncu, bez prašine, bez korozivnih i zapaljivih gasova, bez ulja, magle, pare, vodenih kapi i sl.

Nadmorska visina

Niže od 1000m

Temperatura ambijenta

-10~+40oC

Relativna vlažnost

Manja od 95%RH, bez kondenzacije

Vibracije

Manje od 5.9 m/s2 (0.6g)

Temperatura skladištenja

-40~+60oC

Konfiguracija

Stepen zaštite

IP20

Hlađenje

Ventilatorom sa automatskom kontrolom temperature

Način montaže

Na zid, u orman.

Gore ▲

                                                    

Raspoloživi modeli

Oznaka

Izlazna struja

Snaga

Napajanje

Izlaz

EDS800 – 2S0004

3A 

0,4 KW

200-260 VAC

3 x 220 VAC

EDS800 – 2S0007

4.7A 

0,75 KW

EDS800 – 2S0015

7.5A 

1,5 KW

EDS800 – 4T0007

2.3A 

0,75 KW

3 x 320-460 VAC

 

3 x 380 VAC

 

EDS800 – 4T0015

3.7A 

1,5 KW

PULT  za seriju EDS800

Opciono RS485 MODBUS komunikcija

Gore ▲

 

Ugradbene mere

W(mm)

H(mm)

D(mm)

D1(mm)

Otvor zapričvršćenje (mm)

Težina (kg.)

85 

141,5

112,5

126 

1.5

Gore ▲

 

Dimenzije panela

Gore ▲

                              

Tipovi grešaka i način otklanjanja

Kod Tip greške Mogući razlog Način otklanjanja
E001
Prekoraćenje struje kod ubrzanja Vreme ubrzanja prekratko Produžiti vreme ubrzanja
Neodgovarajuća V/F kriva Podesite V/F krivu ručnim podešavanjem momenta, ili podesite automatsko određivanje momenta
 Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom 
 Nizak napon napajanja Proverite napajanja 
 Mala snaga regulatora Uzmite regulator odgovarajuće snage
E002 Prekoraćenje struje kod usporenja  Vreme usporenja prekratko Produžiti vreme usporenja
Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije Povećajte snagu kočenja dodavanjem odvoženjem energije na kočioni podsklop
Mala snaga regulatora Uzmite regulator odgovarajuće snage
E003 Prekoraćenje struje u toku rada sa konstantnom brzinom motora Iznenadna promena opterećenja ili neki
neželjena pojava
Proverite prekid ili smanjite opterećenje
Prekratko vreme ubrzanja/usporenja Produžite vreme ubrzanja/usporenja
Nizak napon napajanja Proverite ulazno napajanje
Mala snaga regulatora Uzmite regulator odgovarajuće snage
E004 Prenapon kod ubrzanja Neodgovarajući ulazni napon Proverite napajanje
Vreme ubrzanja prekratko Produžiti vreme ubrzanja
Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom 
E005 Prenapon kod usporenja Vreme usporenja prekratko Produžiti vreme usporenja
Opterećenje ima veliku potencijalnu energiju ili preveliki moment inercije Povećajte snagu kočenja dodavanjem odvoženjem energije na kočioni podsklop
E006 Prenapon kod konstantne brzine Neodgovarajući ulazni napon Proverite napajanje
Vreme brzanja/usporenja prekratko Produžiti vreme ubrzanja/usporenja
Abnormalna promena ulaznog napona Montirajte kompenzacione članove
Preveliki moment inercije opterećenja Koristite podsklop za potrošnju viška energie
E007

Prenapon internog napajanja regulatora

Previsok ulazni napon Proverite napajanje ili potražite servis elektro distrbucije
E008 Preopterećenje regulatora Vreme brzanja/usporenja prekratko Produžiti vreme ubrzanja/usporenja
DC kočenje preveliko Smanji DC struju kočenja, ili produži vreme kočenja
Neodgovarajuća V/F kriva Podesit V/F krivu i momenat
Restart motora Proveriti funkciju restartovanja sa određenom brzinom  
Prenizak napon napajanja Proverite napon napajanja
Opterećenje preveliko Uzmite regulator veće snage
E009 Preopterećenje motora Neodgovarajuća V/F kriva Podesit V/F krivu i momenat
Prenizak napona napajanja Proverite napajanje ili potražite servis elektro distrbucije
Motor radi na maloj brzini sa prevelikim opterećenjem Potrebno je izabrati motor koji može dugo da
radi na maloj brzini
Neodgovarajuće podešavanje parametra preopterećenja Proverite i ponovo podesite parametar preopterećenja
Motor se blokira ili se opterećenje menja suviše brzo ili iznenada Proverite opterećenje
E010

Pregrevanje regulatora

Blokiran protok vazduha za hladjenje regulatora Očistiti pristup vazduhu ili poboljšati ventilaciju
Prevelika temperatura ambijenta Poboljšajte ventilaciju, snizite noseću učestanost
Kvar ventilatora Zamenite ventilator
E011 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E012 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E013

Modul zaštite regulatora

Tranzijentna prekostruja regulatora Kao kod kontra mera za prekoračenje struje
Kratak spoj između faza, prema zemlji, ili su izlazne tri faze u kratkom spoju Ponovo proverite pžičenje
Blokirana ventilacija ili kvar ventilatora Obezbediti ventilaciju, zamentit ventilator
Temperatura ambijenta previsoka Snizite temperaturu okoline, proverite ventilaciju
Neželjeni strujni talas uzrokovan nestankom nestanko mfaze i sl. Ponovo proverite pžičenje
Pomoćno napajanje u kvaru i nedostaje pobudni napon Pozovite servisera
Neodgovarajuća kontrolna ploča Pozovite servisera
E014

Kvar spoljnjeg uređaja

STOP Koristiti taster Sve Stop
RESET kad se ne koristi tastatura
Vidi načine rada
STOP Koristiti taster Sve Stop
RESET u uslovima zagušenja
Zadati pravilne parametre rada
Zatvoren sve stop priključak usled eksternog kvara Otvoriti priključak posle otklanjanja greške
E015 Kolo strujne greške Labave veze Proveri i spoj žice
Oštećeno pomoćno napajanje Potražite servis
Hall komponenta oštećena Potražite servis
Neodgovarajuče pojačavačko kolo Potražite servis
E016 RS485 komunikaciona greška Neodgovarajučabrzina u Baudima Podesiti broj Bauda
Greška serijskog porta STOP, Taster RESET za reset, Potražite servis
Neodgovarajuče podešavanje parametara greške Izmenite F2.19、F2.20 i F9.12
Glavni uređaj ne radi Proveri uređaj i ožičenje
E017 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E018 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E019

Greška niskog napoana

Nizak ulazni napon Proverite ulazni napon
E020 Sistemski kvar Ozbiljni poremećaj STOP, Reset tasterom RESET ili dodaj mrežni filter na ulaznom napajanju
Glavni kontrolni DSP čita i zapisuje pogrešno Reset tasterom, potražiti servis
E021 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E022 Rezervisano Rezervisano Rezervisano
E023 E²PROM čita i zapisuje pogrešno Dolazi do stvaranja greške u postupku čitanja i upisa parametara Reset tasterom STOP/RESET, Potražite servis
P.OFF Prenizak napon Prenizak napon napajanja Proveriti ulazni napon

Gore