Frekventni regulatori opšte namene serije F1500-G
   
Uputstvo Komunikacioni Protokol
   
Program za upravlajanje i podešavanje Frekventnih regulatora

 

 

NAPOMENA :

Program se ne može koristiti na istom računaru zajedno sa

programom za upravljanje i podešavanje parametara soft startera serije HFR1000