Digitali Termometar/Hidrometar

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

 

            

HTC-1

Temperatura i Vlaga

Sat

HC520

Unutrašnja temperatura i vlaga
spoljašnja temperatura 

KT908
Unutrašnja temperatura i vlaga
spoljašnja temperatura
     
KT906
Temperatura i Vlaga
Sat
DTH22
Unutrašnja i Spoljnja Temperatura Unutrašnja i Spoljnja Vlaga
DTH-12
Unutrašnja i Spoljnja Temperatura
Unutrašnja Vlaga
     
TL8048
Temperatura i Vlaga
 
TL8015A
Temperatura i Vlaga
     

                    

HTC-1

Sat, temperatura, vlaga 

Sertifikati

Opseg merenja temperature 

-10~50oC (14~122oF)

Greška merenja temperature

±1% max

Opseg merenja vlage

20%RH~99%RH 

Greška merenja vlage

±5% max

Istovremeni prikaz temperature, vlage i sata

Izbor oC ili oF 

√ 

Izbor 12h ili 24h režim rada sata

√ 

Alarm

√ 

Datum

√ 

Napajanje

Baterija 1,5V

Gore ▲

   

HC520

Spoljašnja i unutršnja temperatura, vlaga
Merni opseg unutrašnje temperature -10~50oC (14~122oF)

Greška unutrašnje temperature 

±1% max 

Merni opseg spoljašnje temperature

-50~70°C (-58°~158°F)

Greška spoljašnje temperature 

±1% max 

Merni opseg vlage

20 ~ 95% RH

Greška valge

±5% max 

Istovremeni prikaz temperature i vlage

√ 

Izbor oC ili oF

√ 

Maksimalne vrednsoti temperature i vlage

√ 

Napajanje 

Baterija 1,5V 

Gore ▲

   

KT908

Spoljašnja i unutršnja temperatura, vlaga 

Merni opseg unutrašnje temperature 

-10~50oC (14~122oF) 

Greška unutrašnje temperature 

±1% max 

Merni opseg spoljašnje temperature

-50~70°C (-58°~158°F)

Greška spoljašnje temperature

% ±1% max 

Merni opseg vlage

20~95 RH%

Greška vlage

±5% max 

Prikaz temperature

√ 

Prikaz vlage

√  

IzborIzbor oC ili oF

√ 

Maksimalne vrednsoti temperature i vlage

Napajanje

Baterija 1,5V 

Gore ▲

   

KT906

Sat, unutršnja temperatura, vlaga
Merni opseg temperature -10~50oC (14~122oF)

Greška temperature 

±1% ±1% max 

Merni opseg vlage

20 ~ 95% RH

Greška valge

±5% max 

Istovremeni prikaz temperature i vlage

√ 

Izbor oC ilili oF

√ 

Maksimalne vrednsoti temperature i vlage

√ 

Izbor 12h ili 24h režim rada sata

√ 

Alarm 

√ 

Datum 

√ 

Napajanje 

Baterija 1,5V 

Gore ▲

   

DTH22

Unutršnja temperatura i vlaga / Spoljašnja temperatura i valga
Merni opseg temperature -50~70 °C  (-58~158°F)
Merni opseg vlage 10%~99% 

Greška temperature 

± 1°C (or± 2°F)

Merni opseg vlage

10 ~ 99% RH

Greška valge

±5%RH

Istovremeni prikaz temperature i vlage

√ 

Izbor oC ili oF

√ 

Pamti maksimalne vrednsoti

temperature i vlage

√ 

Napajanje 

Baterija 1,5V 

Gore ▲

 

DTH12

 

Unutršnja temperatura i vlaga / Spoljašnja temperatura
Merni opseg temperature -50~70 °C  (-58~158°F)
Merni opseg vlage 10%~99% 

Greška temperature 

± 1°C (or± 2°F)

Merni opseg vlage

10 ~ 99% RH

Greška valge

±5%RH

Istovremeni prikaz temperature i vlage

√ 

Izbor oC ili oF

√ 

Pamti maksimalne vrednsoti temperature i vlage

√ 

Napajanje 

Baterija 1,5V 

Gore ▲

 

TL8048

 

Temperatura i Vlaga
Merni opseg temperature -20~70 °C
Rezolucija temperature  0,1 °C 
Maksimalna greška temperature ± 1°C 
Merni opseg vlage 10%~95% 
Rezolucija vlage 1%RH 
Maksimalna greška vlage  ±5%RH 

Istovremeni prikaz temperature i vlage

√ 

Napajanje 

1,5V LR44

Dimenzije Ø45mm / otvor za ugradnju Ø42mm. 

Gore ▲

 

TL8015A

 

Temperatura i Vlaga
Merni opseg temperature -0~70 °C
Rezolucija temperature  0,1 °C 
Maksimalna greška temperature ± 1°C 
Merni opseg vlage 10%~95% 
Rezolucija vlage 1%RH 
Maksimalna greška vlage  ±5%RH 

Istovremeni prikaz temperature i vlage

√ 

Napajanje

1,5V LR44

Dimenzije 46 x 27mm

Gore ▲