Xinje (THINGET) PLC

>>Cene na sajtu su veleprodajne, bez PDV-a i inforamtivnog karaktera<<

 

PLC

XC1 Serija  

XC3 Serija

XCC Serija

XC3 serija moduli proširenja

I/O moduli sa modbus komunikacijom

BD moduli proširenja za XC3 seriju

 

Kablovi za programiranje i komunikaciju

 

PLC sa integrisanim panelom

XMP2-32 

 

BD moduli proširenja za XP/XMP18 

XMH-30

XP3-16

BD2 moduli proširenja za XMH/XP3