AM-HN-722 (5A AC) Panelmetar

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

 

    

Opšte karakteristike

Priključenje

Dimenzije

    

Opšte karakteristike

Ulaz

Direktni

Opseg

0~5A AC

Greška merenja

klasa 1,5 

Gore ▲

       

Dimenzije

Gore ▲

 

Priključenje

Gore ▲