AM-HN-722 Panelmetar APM S48DA 20ADC
75mV šent otpornika

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

              

    

Opšte karakteristike Priključenje Dimenzije

    

Opšte karakteristike

Ulaz do 75mVDC sa šent otpornika
Opseg 0~20ADC

Greška merenja

klasa 1,5 
Gore ▲

       

Dimenzije

Gore ▲

 

Priključenje

Gore ▲