SE-48 Panelmetar APM S48DV 20mADC

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

         

    

Opšte karakteristike

Priključenje

Dimenzije

    

Opšte karakteristike

Ulaz

do  20 mADC

Opseg

0~20 mADC

Greška merenja

klasa 2,5 

Gore ▲

       

Dimenzije

Gore ▲

 

Priključenje

Gore ▲