Šant otpornici FL-2 serije

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

                   
FL-2 10A 75mV FL-2 20A 75mV FL-2 30A 75mV
FL-2 50A 75mV FL-2 100A 75mV FL-2 200A 75mV

      

Šant otpornik FL-2 10A 75mV
Šant otpornik FL-2 20A 75mV 
Šant otpornik FL-2 30A 75mV 
Šant otpornik FL-2 50A 75mV 
Šant otpornik FL-2 100A 75mV 
Šant otpornik FL-2 200A 75mV
Gore ▲