Kapacitivni senzor CM18

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

              
   
 
                      
Detekciono rastojanje do 5mm (u ravni)
Napajanje Tip Izlaz Model
6~36VDC PNP NO CM18-3005PA
NO+NC CM18-3005PC
NPN  NO CM18-3005NA 
90~250VAC  SCR  NO  CM18-2005A
NC  CM18-2005B 
Detekciono rastojanje do 8mm (ispupčeni)
Napajanje Tip Izlaz Model
6~36VDC PNP NO CM18-3008PA
NO+NC CM18-3008PC
NPN NO CM18-3008NA
90~250VAC SCR NO CM18-2008A
NC CM18-2008B
              
KARAKTERISTIKE 
Izlaz 200 mA DC
Pad izlaznog napona  < 3 VDC
Potrošnja < 15mA DC
Standardni detekcioni objekt  Provodn i dielektrično telo

DC učestanost

do 50 Hz 
Radna temperatura  -25 ~ 75 oC
Otpor izolacije ≥50MΩ
Materijal kučišta Metal
Stepen zaštite IP54