Fotoćelije G18

>>Cene na sajtu su veleprodajne, bez PDV-a i inforamtivnog karaktera<<

              

               
DIFUZNA - Detekciono rastojanje do 10 cm (NAPOMENA : Nema podešavanja)
Napajanje Tip Izlaz Model Cena
10~30VDC PNP NO G18-3A10PA 12,5
NO+NC G18-3A10PC 14,0
NPN  NO G18-3A10NA 12,5
NO+NC G18-3A10NC 14,0
90~250VAC SCR NO G18-2A10LA 15,0
DIFUZNA - Detekciono rastojanje do 30 cm
Napajanje Tip Izlaz Model Cena
10~30VDC PNP NO G18-3A30PA 15,0
NO+NC G18-3A30PC 16,0
NPN  NO G18-3A30NA 15,0
NO+NC G18-3A30NC 16,0
90~250VAC SCR NO G18-2A30LA 16,0
REFLEKTIVNA (potreban katadiopter) - Detekciono rastojanje do 2 m
Napajanje Tip Izlaz Model Cena
10~30VDC PNP NO G18-3B2PA 15,0€
NC G18-3B2PB 15,0€
NO+NC G18-3B2PC 16,0€
NPN NO G18-3B2NA 15,0€
NO+NC G18-3B2NC 16,0€
90~250VAC SCR NO G18-2B2LA 18,0€
PRIMOPREDAJNE (Predajnik i prijemnik) - Detekciono rastojanje do 5 m
Napajanje Tip Izlaz Model Cena
10~30VDC PNP NO G18-3C5PA 18,0€
NO+NC G18-3C5PC 20,0€
NPN NO G18-3C5NA 18,0€
NO+NC G18-3C5NC 20,0€
90~250VAC SCR NO G18-2C5LA 21,0€
               
KARAKTERISTIKE 
Izlaz 200 mA DC
Potrošnja < 15mA DC
Standardni detekcioni objekt  Neprovidno ili poluprovidno telo
Vreme reakcije < 2 mS
Ugao detekcije 3o ~ 10o
Radna temperatura  -25 ~ 55 oC
Materijal kučišta ABS plastika
Stepen zaštite IP66