Fotoćelije G30

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

    


               

DIFUZNE - Detekciono rastojanje od 20 do 100 cm

Napajanje

Tip

Izlaz

Model

10~30VDC

PNP

NO

G30-3A70PA

NO+NC

G30-3A70PC

NPN 

NO

G30-3A70NA

NO+NC

G30-3A70NC

90~250VAC

RELE

G30-2A70JC

REFLEKTIVNE (potreban katadiopter) - Detekciono rastojanje do 3 m

Napajanje

Tip

Izlaz

Model

10~30VDC

PNP

NO

G30-3B3PA

NO+NC

G30-3B3PC

NPN 

NO

G30-3B3NA

NO+NC

G30-3B3NC

90~250VAC

RELE

G30-2B3JC

PRIMOPREDAJNE (Predajnik i prijemnik) - Detekciono rastojanje do 10 m

Napajanje

Tip

Izlaz

Model

10~30VDC

PNP

NO

G30-3C101PA

NPN

NO

G30-3C101NA

90~250VAC

SCR

G30-2C101JC

               

KARAKTERISTIKE 

Izlaz

200 mA DC / 300 mA AC

Potrošnja

< 15mA DC / <10mA AC

Standardni detekcioni objekt 

Neprovidno ili poluprovidno telo

Vreme reakcije

< 2 mS DC / <20ms AC

Ugao detekcije

3o ~ 10o

Radna temperatura 

-25 ~ 55 oC

Materijal kučišta

ABS plastika

Stepen zaštite

IP54