Opis rada Kapacitivnih senzora

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

              

Osnovne osobine

Principi rada

Primena

 Objašnjenja i napomene za izbor modela

Dielektrične konstante

    

Osnovne osobine

Malih dimenzija

Visoka preciznost pri ponavljanju

Raznovrsni spoljnji oblici

Dobra otpornost na interferencije

Brojni izlazni oblici

Visoka učestanost prekidanja

Širok naponski opseg

Nepropusan za prašinu, otporan na vibracije, nepropusan za vodu i ulje

Zaštićen od kratkog spoja i obratnog žičenja

Dug vek trajanja

Gore ▲

       

Princip rada

Indukciona površina kapacitivnog senzora se sastoji od dve koaksijalne metalne elektrode koje čine kondenzator spojen na RC oscilatorno kolo, kao kondenzator sa otvorenom kapacitivnom elektrodom. Vezivanjem na napajanje RC oscilator ne radi.Kada je objekat blizu kapacitivne elktrode, kapacitet kondenzatora raste, i oscilator osciluje. Obradom signala u sledećim kolima signali početka i zaustavljanja oscilatora se pretvaraju u prekidačke signale čime se proverava prisutnost (postojanje)objekta. Ovaj senzor detektuje metalne i nemetalne objekte. Kod metalnih objekata se može postići maksimalno rastojanje, dok kod nemetalnih objekata akciono rastojanje zavisi od DIELEKTRIČNE KONSTANTE, tj., što je ona veća dobija se i veće rastojanje akcije

Gore ▲

                                

Primena

Merenje nivoa tečnosti u plastičnom ili staklenom sudu  Measurement of material

Provera kidanja Brojanje flaša 

Detekcija zategnutosti kaiša konvejera Detekcija i brojanje

Gore ▲

                                         

 

Objašnjenje i napomene za izbor modela

R.Br.

Značenje

Kodovi i definicije

1

Kategorija prekidača

CM: Kapacitivni tip

2

Kod oblika

□:cilindrični tip F:četvrtasti stubni tip i ravanski tip

3

Radni napon

30:

6~36VDC

310:

5~24VDC

320:

12~60VDC

20:

90~250VAC

210:

24~250VAC

220:

380VAc

4:

12~240VDC/24~240VAC

5:

Specijalni naponi

 

 

4

Rastojanje detekcije

01:

1mm

05:

5mm

10:

10mm

5

Izlazni oblik

N:

trožični DC NPN izlaz

P:

trožični DC PNP izlaz

L:

dvožični DC izlaz 

  :

dvožični AC izlaz

W:

trožični AC izlaz

J:

Kontaktni relejni izlaz

NP:

NPN+PNP dvostruki izlaz

6

Izlazno stanje

A:

Normalno otvoren(NO)

B:

Normalno zatvore (NC)

C:

Normalno otvoren+Normalno zatvoren(NO+NC)

MU:

Naponski

MI:

Strujni

7

Pomoćne funkcije

T:

Sa konektorom

Y:

Nepropusni za vodu i ulje

I:

Po specijalnom zahtevu

H:

Otporan na visoke temperrature

R:

Prstenasti tip

Gore ▲

       

Dielektrična konstanta

Materijal

Dielektrična konstanta

Materijal

Dielektrična konstanta

Sintetička smola

3,6

Voda

80

Liskun

6

Alkohol

25,8

Ebonit

4

Staklo

5

Mermer

8

Karton

4,5

Papir

2,3

Kablovska gumena smesa

2,5

Organsko staklo

3,2

Benzin

2,2

Stiren

3

Polivinil

2,9

Porcelan

4,4

Kvarcno staklo

3,7

Vosak

2,2

Silicijum

2,8

Kvarcni pesak

4,5

Meka guma

2,5

Gore ▲