Induktivni senzor LM30

>>Cene na sajtu su veleprodajne, bez PDV-a i inforamtivnog karaktera<<

          
   
                                          
Detekciono rastojanje do 10mm (u ravni)
Napajanje Tip Izlaz Model Cena
6~36VDC PNP NO LM30-3010PA 12,0€
NO+NC LM30-3010PC 14,0€
NPN  NO LM30-3010NA  12,0€ 
NO+NC LM30-3010NC 12,0€
Dvožična veza NO LM30-3010LA 12,0€
90~250VAC  SCR  NO  LM30-2010A  15,0€
NC  LM30-2010B  15,0€
NO+NC LM30-2010C 16,0€
Detekciono rastojanje do 15mm (ispupčeni)
Napajanje Tip Izlaz Model Cena
6~36VDC PNP NO LM30-3015PA 12,0
NO+NC LM30-3015PC 14,0€
NPN NO LM30-3015NA  12,0 
NO+NC  LM30-3015NC 14,0 
Dvožična veza NO LM30-3015LA 12,0
90~250VAC SCR NO LM30-2015A 15,0€
NC LM30-2015B 15,0€
NO+NC  LM30-2015 16,0€
        
KARAKTERISTIKE 
Izlaz 200 mA DC / 300 mA AC
Pad izlaznog napona  DC < 3 V  AC < 10 V
Potrošnja < 15mA (DC)  < 10mA (AC)
Standardni detekcioni objekt  30 x 30 x 1 (A3Gvožđe) 
Ponovljivost 0,01 

DC učestanost

do 200 Hz (DC) / do 25 Hz (AC)
Radna temperatura  -25 ~ 75 oC
Otpor izolacije ≥50MΩ
Materijal kučišta Metal
Stepen zaštite IP67