Opis rada linearnih induktivnih senzora

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

              
Principi rada Povezivanje senzora
                              

Princip rada

    Linearni induktivni senzori sa analognim izlazom rade na sličan način kao i obični induktivni senzori. Energija oscilatora se smanjuje po ulasku metalnog objekta u polje. Stepen smanjenja energije zavisi od rastojanja između senzora i metalnog objekta. Ova promena energije se transformiše u merni signal, standardni vrednosti 0-5V ili 4-20mA.
Gore ▲

    

Povezivanje
Priključni terminal Boje provodnika priključka

Napomena: Oznake boja na crtežu su BN = Braon, BK = Crna, BU = Plava, i YE = Žuta

Gore ▲