Dodatna oprema za signalne tastere i prekidače

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

 

Pomoćni kontakti
               
LA115-B-11 NO+NC
(za LA115 seriju)
LA115-B-02 2xNC
(za LA115 seriju)
LA115-B-20 2xNO
(za LA115 seriju)
BE101 NO
(za HB2seriju)
BE102 NC
(za HB2seriju)
         
Signalne LED za LA-115 seriju tastera i prekidaća
         
LA115-B-D
Bela
24DVC
LA115-B-D
Crvena
24DVC
LA115-B-D
Zelena
24DVC
LA115-B-D
Plava
24DVC
LA115-B-D
Žuta
24DVC
         
Signalne LED za HB2 seriju tastera i prekidaća
         
BA9S - Bela 24VDC
BA9S - Bela 220VAC
BA9S - Crvena 24VDC
BA9S - Crvena 220VAC
BA9S - Zelena 24VDC
BA9S - Zelena 220VAC
BA9S - Žuta 24VDC
BA9S - Žuta 220VAC
BA9S - Plava 24VDC
BA9S - Plava 220VAC

   

Pomoćni kontakti

LA115-B-11 NO+NC

 

LA115-B-02 2xNC

LA115-B-20 2xNO

BE101 NO

BE102 NC

 

Gore ▲

Signalne LED

SIGNALNA LED za LA115 seriju

LA115-B-D Bela 24DVC
LA115-B-D Crvena 24DVC
LA115-B-D Plava 24DVC
LA115-B-D Zelena 24DVC
LA115-B-D Žuta 24DVC
   
SIGNALNA LED za HB2 seriju   

Led bajonet uložak BA9S - Bela 220VAC

Led bajonet uložak BA9S - Crvena 220VAC

Led bajonet uložak BA9S - Zelena 220VAC 

Led bajonet uložak BA9S - Žuta 220VAC

Led bajonet uložak BA9S - Plava 220VAC

Led bajonet uložak BA9S - Bela 24VDC 

Led bajonet uložak BA9S - Crvena 24VDC 

Led bajonet uložak BA9S - Zelena 24VDC 

Led bajonet uložak BA9S - Žuta 24VDC 

Led bajonet uložak BA9S - Plava 24VDC


Gore ▲