Kontrola faza (Prisustvo, Redosled, Asimetrija)

RSTB

Uputstvo

Uređaj kontroliše sve tri faze i štiti elektromotor i ostale potrošaće od sledečih greški

  • Redosled faza

  • Ispad neke od faza

  • Podnapon veći od -10%

  • Prenapon veći od +10%

  • Asimetrija faza veća od +/- 10%

Izlazni rele je uključen samo ako nema ni jedne od greški, a isključuje se ako je prisutna bilo koja od njih

Potenciometrima na prednjoj strani uređaja podešavamo vrednost vremenske zadrške pri pojavi neke od greški, kao i vrednost međufaznog napona koji se kontroliše.

Tehničke karakteristike

Izlazni rele

Dva kontakta NO i NC 10A 250VAC

Napajanje

3 faze 350~450VAC 50/60Hz

Životni vek (mehanički)

do 10.000.00 preklapanja

Životni vek (električni)

do 100.00 preklapanja sa opterećenjem

Temperatura ambijenta

-10 do +60 oC

Vlažnost ambijenata

45~85%RH

Montaža

Na DIN šinu

Signalizacija

Zelena LED siganlizira ukjučenost relea

Crvena LED siganlizira prisustvo greške

Primer  i dijagram rada

Asimetrija 10%, napajanje 400VAC

Rele se isključuje na 400V * (100% - 10%) = 360V

Rele se uključuje na 400V * (100% - 5%) = 380V

Gore ▲

 

 

Fazna Zaštita

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<