Regulatori vlage i temperature serije XMT-9007-8

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

             

Opšte karakteristike

Uputstvo XMT-9007-8 (Engleski)

Program CJ_Tracker za prikupljanje podataka sa regulatora vlage i temperature XMT-9007-8K

Dostupni modeli

            

     
Opšte karakteristike

Ulaz

Pt-100 + High molecule

Merni opseg

Temperatura :

0oC~75oC

Vlaga :

5%-100%RH

Greška merenja

Temperatura :

+0.5%F.S+1.0 digit

Vlaga :

+0.2%F.S+1.0 digit

Vreme uzorkovanja

<= 0.5s (kada je FILT=0)

Izlaz

Grejanje Rele 30A 250VAC, Hlađenje Rele 3A 250VAC, Vlaga Rele 3A 250 VAC

Komunikacija

XMT9007-8K RS485

Tip regulacije

Vlaga PID ili ON/OFF po izboru, Grejanje PID ili ON/OFF po izboru, Hlađenje ON-OFF

Napajanje

220 VAC +/- 10%

Potrošnja

do 5W

Temperatua ambienta

0~50oC

Vlažnost ambienta

35~ 85% RH

Gore ▲

 

Dostupni modeli

XMT9007-8K Regulator temperature i vlage sa senzorom

Dimenzije

80 x 160 x 110 mm

Otvor za ugradnju

76 x 152 mm

Napajanje

220 VAC +/- 10%

Displej

2 x 4 cifre (Vlaga i temperature)

Ulaz

Pt-100 + High molecule

Izlaz

Rele za grejenje (PID ili ON/OFF)

Rele za hlađenje (ON/OFF)

Rele za Vlagu (PID ili ON/OFF)

Tip regulacije

Vlaga PID ili ON/OFF po izboru

Grejanje PID ili ON/OFF po izboru

Hlađenje ON-OFF

Komunjikacija

RS485

XMTA9007-8K Regulator temperature i vlage sa senzorom

Dimenzije

96 x 96 x 110 mm

Otvor za ugradnju

91 x 91 mm

Napajanje

220 VAC +/- 10%

Displej

2 x 4 cifre (Vlaga i temperature)

Ulaz

Pt-100 + High molecule

Izlaz

Rele za grejenje, Rele za hlađenje i Rele za Vlagu

Tip regulacije

Vlaga PID ili ON/OFF po izboru

Grejanje PID ili ON/OFF po izboru

Hlađenje ON-OFF

Komunjikacija

RS485

XMTA9007-8 Regulator temperature i vlage sa senzorom

Dimenzije

96 x 96 x 110 mm

Otvor za ugradnju

91 x 91 mm

Napajanje

220 VAC +/- 10%

Displej

2 x 4 cifre (Vlaga i temperature)

Ulaz

Pt-100 + High molecule

Izlaz

Rele za grejenje, Rele za hlađenje i Rele za Vlagu

Tip regulacije

Vlaga PID ili ON/OFF po izboru

Grejanje PID ili ON/OFF po izboru

Hlađenje ON-OFF

Gore ▲